دستگاه تصفیه آب سافت واتر 6 مرحله-مونتاژ ایران با روش اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب سافت واتر ۶ مرحله-مونتاژ ایران با روش اسمز معکوس

SoftWater 6Stage Water Purification System
امتیاز کارشناس فنی: 
۴
۴
وضعیت: 
موجود

موجود

برند: 
سافت واتر SoftWater
تاییدیه ها: 
ISO 9002
NSF
Water Quality
قیمت: ۰ ریال
خدمات پشتیبانی: 
خدمات نصب: