دسته : فیلتر تصفیه آب

فیلتر تصفیه آب

فیلتر تصفیه دستگاه های تصفیه آب، قلب تپنده تصفیه آب می باشد و فیلترهای به کار رفته در انواع سیستم های تصفیه آب می بایست در فواصل زمانی معینی تعویض گردند. زمان تعویض فیلتر در مدل های مختلف دستگاه های تصفیه آب خانگی ، یخچال و سایر سیستم های تصفیه آب به پارامترهای مختلفی از جمله میزان آلودگی آب ، نوع فیلتر ، برند فیلتر ، نوع دستگاه و میزان مصرف آب ، بستگی دارد.

فیلتر کردن

فیلتر تصفیه آب

فیلتر کربن کلین پیور
۳
۳
موجود

موجود

۰ ریال
 
فیلتر ممبران سی سی کا CCK
۴
۴
موجود

موجود

۰ ریال
 
فیلتر ممبران فیلمتک FILMTEC
۵
۵
موجود

موجود

۰ ریال