دسته : رسوب گیر و پیش تصفیه

فیلتر رسوب گیر و پیش تصفیه

وسایلی که همزمان با آب و حرارت سر و کار دارند، صدمه بیشتری از ناخالصی های داخل آب می بیند. به این دلیل که پس از عمل تبخیر بر روی آب اگر آب از ناخالصی بالایی برخوردار باشد باعث به وجود آمدن رسوبات زیادی در مسیر آب می‌شود، و انبار شدن این رسوبات که بر اثر جمع شدن گل و لای و … در داخل لوله ها بوده است، مسیر حرکت آب را به مرور مسدود کرده و ما مجدد با کم فشار شدن آب روبرو می شویم.

البته همانگونه که از نام هر یک از انواع رسوب گیر و پیش تصفیه آب گرمکن مشخص میباشد، عملکرد هر یک نیز متفاوت است…..مثلا مغناطیسی، با یک میدان مغناطیسی تشکیل شده است و عملاً از جمع شدن رسوب جلوگیری می‌کند و … و البته یک رسوب گیر در این زمینه ،می توانند ترکیبی از چند رسوب گیر باشد.

 

فیلتر کردن

رسوب گیر و پیش تصفیه