فیلتر ماشین لباسشویی (2)

فیلتر ماشین لباسشویی یکی از موارد مهم در نگهداری از ماشین‌های لباسشویی است. فیلترها باید در فواصل زمانی مشخص تمیز شوند تا عملکرد دستگاه دچار اختلال نگردد. ماشین‌های لباسشویی معمولاً دارای یک فیلتر در قسمت جلو و پایین دستگاه و دیگری در پشت دستگاه هستند. فیلتر جلویی درواقع فیلتر خروجی آب دستگاه است که ممکن است به‌مرورزمان و در هنگام شستشو دچار گرفتگی شود. این فیلتر ممکن است به‌وسیله پشم، کرک و ذرات خارجی بجای مانده از لباس‌ها مسدود شود و باعث فشار آمدن به دستگاه گردد. ماشین‌های لباسشویی جدید، در صورت مسدود شدن این فیلتر، با نشان دادن خطا روی صفحه نمایشگرشان، شما را از این موضوع مطلع می‌کنند اما می‌توان از بو گرفتن محفظه ماشین لباسشویی و عملکرد نامناسب آن نیز به این موضوع پی برد.

فیلتر بستن
مشاهده به عنوان